Vilniaus Parkai-177-f3602000e7ebe8af663e002675454bb6.jpg

Pavilnionių parkas

Plotas – 5,17 ha.

Šiame parke rasite:

  • pievas
  • suolus
  • šiukšliadėžes
  • išmintus pasivaikščiojimo takus

Pavilionių parkas yra Vilniaus miesto, Pašilaičių mikrorajono teritorijos dalis, gausiai apaugusi jaunais medžiais ir krūmais. Urbanizuotoje miesto dalyje ši vieta vis augina savo vertę. Šiuo metu plotas nėra pritaikytas aktyviam lankymui, nes tai yra VšĮ „Vilniaus miesto parkai“ naujai perduota tvarkymui miesto dalis.

Sumedėję parko augalai sudaro jaunuolyną. Čia sutinkama gana didelė medžių ir krūmų įvairovė. Auga pušys, beržai, blindės, drebulės, gudobelės, obelys, šermukšniai, putinai, sedulos, karklai. Tarp jaunuolynų įsiterpusios natūralios pievos. Teritorijoje pakanka atvirų aikščių.

Jaunuolyną ir krūmynus planuojama pertvarkyti į miesto parką. Svarbu atkreipti dėmesį į natūraliai susiformavusią sumedėjusių augalų biologinę įvairovę. Pavilionių parkas bus vystomas kaip biologinės įvairovės miško pavyzdys. Tokio miško pagrindiniai formavimo principai yra šie: didelis augalų tankumas, pirmenybė vietinės floros rūšims, pirmenybė savaime išdygusiems medeliams – savaiminukams, didelė rūšių įvairovė, prioritetas žydintiems, kvepiantiems, vaisius duodantiems augalams, medžių stiebų formų įvairovė, biotechninės priemonės (inkilai, lesyklos, paukščių girdyklos, vabzdžių viešbučiai), neintensyvus pievų šienavimas.

Parke atsiras žmogui būtina infrastruktūra. Svarbiausia takeliai, jų tinklas bus išdėstytas pagal jau pramintus takus ir natūralias proskynas.

Šiuo metu teritoriją smagiausia lankyti žiemą. Šiaurinėje jos dalyje lankosi pilkieji kiškiai, jie apgraužia laukinių obelų šakas. Vietovė miesto pakraštyje, čia galima pamatyti žiemą migruojančius čimčiakus, sniegstartes, šiaurinius kikilius. Vasarą parke gyvena strazdai, kėkštai, startos, medšarkės.

Šiuo metu teritorija patraukli laukinius pasivaikščiojimus mėgstantiems lankytojams. Greitu metu planuojama parką pritaikyti visiems.