Naudinga informacija

Medžių priežiūros rekomendacijos Vilniaus mieste

Arboristinis vertinimas: atmintinė projektuotojams ir vertintojams

Vilniaus miesto savivaldybės gatvių infrastruktūros standartashttps://gatviustandartas.vilnius.lt/

Vilniaus miesto savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklės

Brandžių ir senolių medžių bei jų aplinkos tyrimų ir tvarkymo rekomendacijos Vilniaus mieste

Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Želdinių priežiūros, tvarkymo ir apsaugos atmintinė gyventojams https://aad.lrv.lt/lt/konsultacijos/atmintines/augalai/zeldiniu-prieziura-tvarkymas-ir-apsauga/

2022 m. kovo 3 d. vykusio seminaro „Medžiai ir tvarus projektavimas“ įrašas https://www.youtube.com/watch?v=1RvJ14XmquQ.
Seminarą organizavo Vilniaus miesto savivaldybės Miestovaizdžio skyrius ir VšĮ „Vilniaus miesto parkai“.

Medžių persodinimas

Medžių persodinimas – brangiai kainuojanti paslauga. Perkeliant nedidelius medžius su persodinimo mašina (taip vadinamas „persodinimas su tulpe“) reikia konsultuotis ne su arboristu, o su profesionaliai ir su garantija mechanizuotu būdu medžius persodinančios įmonės specialistais: jie geriausiai atsakys, ar tokį medį galima perkelti, kiek tai kainuos ir koks prigijimo procentas. Tačiau tai taikoma tik nedideliems medžiams.

Kiti galimi medžių persodinimo būdai: persodinimas naudojant orinį kastuvą ir techniką, galinčią kelti keletą tonų; persodinimas naudojant sijų prakišimo metodą ir techniką, galinčią kelti keliasdešimt tonų.

Persodinimas naudojant orinį kastuvą ir techniką, galinčią kelti keletą tonų

Naudojama perkeliant medžius nedideliais atstumais. Galima perkelti medžius iki 50 cm skersmens. Kamieno skersmens ir žemės gumulo santykis – 1:15 ( 1 cm kamieno skersmens – 15 cm spinduliu nuo kamieno krašto skaičiuojamas šaknų gumulas). Nusibrėžus spindulio liniją, aštriu įrankiu atkertamas šaknynas, nedideliu ekskavatoriumi iškasama tranšėja. Oriniu kastuvu išpučiamas dirvožemis iš šaknyno, prie kamieno paliekant 50–70 cm dydžio gumulą su gruntu. Šaknys sukeliamos pritvirtinant jas prie kamieno, medis su žemės gumulu iškeliamas frontalinių šakių pagalba ir perkeliamas į kitą vietą. Ne visada būtina redukuoti medžio lają. Naujoje vietoje medis įtvirtinamas lynais su ankeriais. Tokiu būdu perkeliant medį reikalinga tam tikra erdvė vykdyti perkėlimo darbus. Apytiksliai 30 cm skersmens medžiui reikalinga apie 15 m skersmens erdvė, kad perkėlimas būtų vykdomas efektyviai. Tokiu atstumu vienas nuo kito turėtų augti ir perkeliami medžiai (ne mažiau 30 m vienas nuo kito). Priešingu atveju perkeliant vieną medį bus žalojamas kito šaknynas. Apytikslė tokio perkėlimo kaina – 15000–30000 Eur. Kaina gali svyruoti +/- 10000 Eur, priklausomai nuo perkeliamos vietos ir medžio dydžio.

Medžio perkėlimas su sijų prakišimu ir naudojant kraną, galintį kelti labai sunkų krovinį

Naudojamas perkeliant tiek mažesnius, tiek didesnius medžius. Optimaliausias medžio skersmuo – iki 60 cm. Kuo didesnis medžio skersmuo, tuo mažesnė prigijimo tikimybė. Reikalinga lajos redukcija. Žemės gumulo dydis – sulig augančio medžio laja. Iškasama tranšėja sulig lajos kraštais, aštriu įrankiu nukertant medžio šaknis. Kuo mažesnis paliekamas šaknyno plotas, tuo didesnė lajos redukcija – mažėja prigijimo tikimybė. Iškasus tranšėją, inžinieriai turi numatyti sijų prakišimą po atkastu šaknų gumulu. Sijos turi susikryžiuoti, kad būtų pakeliama kuo daugiau grunto su šaknynu. Reikalinga didžiulė erdvė aplink perkeliamą medį, kad kasimo ir sijų prastūmimo technika galėtų laisvai judėti. Perkeliant nedideliu atstumu, užtenka didelio tonažo krano, perkeliant didesniais atstumais reikalinga transportavimo platforma. Keliant medį su dideliu žemės gumulu, reikalingas ypač sunkius krovinius keliantis kranas, kuriam reikia numatyti privažiavimo prie objekto kelius, jeigu jų nėra – kelius įrengti. Įprastai tokio medžio perkėlimui reikia numatyti nuo 50000 iki 300000 Eur lėšų (priklausomai nuo medžio skersmens ir augimo vietos).

Visais atvejais persodinant medį (išskyrus perkeliant nedidelius medžius su persodinimo mašina) reikalinga specialisto – arboristo konsultacija, darbai turi būti vykdomi jam prižiūrint. Tai taip pat turi būti įtraukta į darbų sąmatą. Ar medis prigijo ar ne, galima spręsti tik praėjus trejiems metams po persodinimo. Kitu atveju visada bus stebimas medžio būklės pablogėjimas, tik prigijus jo būklė pradės gerėti.

VšĮ „Vilniaus miesto parkai“ arboristas Renaldas Žilinskas