Apie mus

Viešoji įstaiga „Vilniaus miesto parkai“ įsteigta 2011 m. gruodžio 28 d. Tai ne pelno siekianti organizacija, prižiūrinti Vilniaus miesto parkus pagal sutartį su Vilniaus miesto savivaldybe. 

Parkų vertybių priežiūrą ir apsaugą organizuoja įvairių kompetencijų specialistai – arboristas, kraštovaizdžio architektas, miškininkai, sodininkai. Priežiūrą vykdo aplinkos tvarkytojai. 

Apie atliekamus darbus, planus ir pasiektus rezultatus organizacija nuolat informuoja visuomenę. Įmonė skiria didelį dėmesį bendram miesto bendruomenės aplinkosauginiam švietimui. 

VšĮ „Vilniaus miesto parkai“ specialistai geranoriškai konsultuoja parkų ir miesto gamtos puoselėjimo klausimais.

Mūsų vizija – klestintys Vilniaus miesto parkai ir viešosios erdvės.

Misija – teikti kokybiškas Vilniaus miesto parkų ir viešųjų erdvių priežiūros ir plėtojimo paslaugas.

apple2 011-eee00ac3b8f9af1983b7cb8a43daeb8a.JPG
Struktūra

VšĮ „Vilniaus miesto parkai“ valdymo struktūra patvirtinta 2021 m. gruodžio 14 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 30-3160/21.

Veiklos ataskaitos
Veikla

VšĮ „Vilniaus miesto parkai“:

 • saugo, naudoja ir prižiūri Vilniaus miesto parkų ir kitų priskirtų teritorijų želdinius, gėlynus, kitą sumedėjusią ir žolinę augmeniją bei šiose teritorijose esančius infrastruktūros objektus;
 • su Vilniaus miesto savivaldybės administracija ir partneriais rengia bei  įgyvendina parkų ir kitų gamtinių teritorijų vystymo, plėtros ir kitus projektus;
 • rūpinasi vertingų gamtos, kraštovaizdžio, kultūros paveldo objektų ir kompleksų išsaugojimu bei atkūrimu;
 • koordinuoja poilsio, mokslo, kultūros, sporto, pramogų bei kitą visuomenei naudingą veiklą parkuose naudojant ten esančią infrastruktūrą;
 • koordinuoja teritorijose vykdomą komercinę bei projektinę veiklas, derina leidimų išdavimą;
 • vykdo visuomenės informavimą ir ekologinį švietimą bei užtikrina visuomenės interesų tenkinimą prižiūrimose teritorijose.


Veiklos sritys (remiantis EVRK):

 • 81.30 Kraštovaizdžio tvarkymas;
 • 02.40 Miškininkystei būdingų paslaugų veikla;
 • 68.20 Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas;
 • 71.11 Kraštovaizdžio projektavimas ir architektūrinė veikla;
 • 93.29 Kita pramogų ir poilsio organizavimo veikla.

Veiklos planai:

2023 m. veiklos planas

Darbo užmokestis
Darbo užmokestį rasite savivaldybės tinklalapyje: http://www.vilnius.lt