Darbo pasiūlymai

Vilniaus miesto savivaldybė skelbia viešosios įstaigos „Vilniaus miesto parkai“ direktoriaus konkursą.

Reikalavimai:

 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą gyvybės, inžinerijos, fizinių ar žemės ūkio mokslų studijų krypčių grupės išsilavinimą (bakalauro kvalifikacinį laipsnį);
 • turėti ne mažesnę kaip 2 metų vadovaujamo darbo patirtį ir ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį aplinkos apsaugos ir (ar) teritorijų priežiūros srityse;
 • būti susipažinusiam su strateginio planavimo principais, turėti strateginio mąstymo ir pokyčių valdymo įgūdžius; mokėti savarankiškai priimti sprendimus ir tinkamai pasirinkti metodus problemoms spręsti;
 • turėti vadybinių kompetencijų, kurios apima gebėjimą planuoti ir organizuoti pavaldžių darbuotojų veiklą, siekiant optimaliais sprendimais gerinti visos Įstaigos ir kiekvieno darbuotojo darbo kokybę, atsižvelgiant į vadovaujamos Įstaigos funkcijas ir veiklos specifiškumą;
 • išmanyti viešųjų įstaigų finansavimo tvarką, teisinius darbo santykius, kuriuos reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai ir kiti teisės aktai;
 • ne žemesniu kaip B2 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą) mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių).

Dokumentai, kurie turi būti pateikti:

 • Gyvenimo aprašymą (lietuvių kalba);
 • Pretendento anketą (pildoma atrankų portalo sistemoje);
 • Išsilavinimo dokumento kopiją;
 • Asmens dokumento kopiją;
 • Įstaigos veiklos gaires.

Dokumentai teikiami per atrankų portalą https://portalas.vtd.lt/lt/istaigos-vadovas-322;842360.html

Siūloma:

 • Savivaldybės administracijos palaikymą įgyvendinant įstaigai iškeltus tikslus;
 • jau suformuotą, ilgametę patirtį turintį įstaigos kolektyvą;
 • galimybę tobulinti savo vadovavimo ir vadybines kompetencijas;
 • laisvę realizuojant savo idėjas tobulinant įstaigos vykdomą veiklą.

Adresas:
M. K. Čiurlionio g. 100, LT-03100 Vilnius

Atlyginimas (bruto):
nuo 3950 eur. (neatskaičius mokesčių)

Skelbimo publikavimo data:
2022-11-23

Skelbimo galiojimo data:
2022-12-07

Kontaktinė informacija:
Tel. 8 5 2112639

Skelbimas https://vilnius.lt/lt/personalas/karjera/?lid=2979

.......................................................................................................................................................................

VšĮ „Vilniaus miesto parkai“ kviečia prisijungti

Arboristą (-ę)

Atliekamos funkcijos:

 • Stebėti ir tikrinti Vilniaus miesto naujai sodinamų ir senolių medžių būklę bei teikti ataskaitas;
 • Išmanyti bei tikrinti medžių gydymui ar šalinimui vykdomas priemones ir teikti ataskaitas;
 • Taikyti arboristines priemones;
 • Vykdyti miesto parkų želdinių priežiūrą;
 • Pagal kompetenciją ruošti ir teikti informaciją apie miesto želdinių būklę, priemones jų priežiūrai ir atkūrimui.

Gebėjimai:

 • Arboristo patirtis ne mažesnė nei 2 metai dirbant su viešosiomis erdvėmis;
 • Arboristo sertifikatas;
 • Pažymėjimas, leidžiantis dirbti aukštyje;
 • Motopjūklininko pažymėjimas;
 • Parkų, sodų, miškų darbų išmanymas;
 • Kruopštumas, pareigingumas.

VšĮ „Vilniaus miesto parkai“ siūlo:
Darbą inovacijoms atvirame draugiškame kolektyve, profesinio tobulėjimo galimybes, geras darbo sąlygas.
Atlyginimo dydis 2500 eurų (neatskaičius mokesčių).

Gyvenimo aprašymą kviečiame siųsti el. paštu info@vilniausparkai.lt.