Naujiena

Vingio parke vykdomi miško tvarkymo darbai

2023 01 19

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyrius ir VšĮ „Vilniaus miesto parkai“ informuoja, kad vadovaujantis Miško sanitarinės apsaugos taisyklėmis, Miško kirtimų taisyklėmis ir Valstybinės miškų tarnybos išduotais pranešimais apie ketinimus kirsti mišką, 2023 m. sausio – kovo mėnesiais Vingio girininkijos Vingio miško parke atliekami sanitariniai kirtimai. Darbų metu bus kertami pažeisti, pavojingi medžiai ir sausuoliai bei menkaverčiai medeliai, tvarkomas pomiškis.