Naujiena

Po susitikimo Žirmūnų parke

2022 01 27

VšĮ „Vilniaus miesto parkai“ miškininkas Raimundas Ereminas

2022 metų sausio 20 dieną įvyko viešosios įstaigos „Vilniaus miesto parkai“ surengtas susitikimas su Vilniaus miesto Žirmūnų mikrorajono bendruomene dėl Žirmūnų parko šiaurinės dalies įveiklinimo ir tvarkymo. Susitikime dalyvavo Žirmūnų seniūnijos, vietos bendruomenių atstovai, seniūnaičiai, nevyriausybininkai. Be Vilniaus miesto parkų atstovų į susitikimą atvyko ir UAB „Girion“ kolektyvas. 

UAB „Girion“ direktorius Rokas Laukinietis pristatė savo įmonės koncepciją, darbo su želdiniais principus. Anot Roko, įmonėje dirba tik aukštos kvalifikacijos miškininkystės specialistai. Įmonė renkasi ypatingas užduotis, susijusias su tvariu aplinkos tvarkymu, todėl tokie įgūdžiai kaip sumedėjusių augalų pažinimas ar medžių genėjimas yra būtini visiems darbuotojams. 

VšĮ „Vilniaus miesto parkai“ atstovas miškininkas Raimundas Ereminas susitikimo metu pristatė, kuo šiaurinė Žirmūnų parko dalis yra ypatinga gamtiniu ir rekreaciniu požiūriu. „Teritorija nevienalytė. Grubiai ją galima skirstyti į Neries pakrantės juostą, sukultūrintą pietinę dalį už Valakampių tilto ir apleistą parko dalį teritorijos šiaurėje, kuriai šiandien ir yra skiriamas visas dėmesys. Šiaurinė dalis dar gali būti skirstoma į pievas, raudonojo ąžuolo giraitę, apleistą vaismedžių sodą, natūraliai besivystančius drebulyno ir baltalksnyno sklypus bei senų medžių bendriją. Kiekvienoje dalyje planuojamas skirtingas teritorijos tvarkymo būdas. Pievos vasarą bus šienaujamos. Dalyje raudonojo ąžuolo giraitės bus valomos atžalos tam, kad teritorija būtų patogi lankymui. Sode būtina atidengti jaunuolyno stelbiamas obelis, jas genėti. Drebulynas ir baltalksnynas bus paliekami vystytis savaime kaip gamtinio karkaso pagrindas, planuojami tik sanitarinės priežiūros darbai. Senų medžių bendrijoje bus tvarkomi lūžę medžiai bei ieškoma galimybių pagerinti vietos rekreacines savybes.“ – pasakojo miškininkas. 

Gyventojai išsakė nuomonę dėl būtiniausios parko infrastruktūros įrengimo. Susitikimo metu buvo aptarti Žirmūnų seniūnijos paskelbtos gyventojų apklausos dėl Žirmūnų parko tvarkymo rezultatai. Dauguma susirinkusiųjų išsakė lūkestį, kad teritorija ateityje išliktų žalia, labai gamtiška. Šiuo svarbiausiu klausimu tiek susirinkusių gyventojų, tiek įmonių atstovų nuomonės sutapo.