Naujiena

Miško tvarkymo darbai Vingio parke

2021 01 08

Kiekvienais metais žiemos laikotarpiu Vingio parke yra atliekami miško tvarkymo darbai.
Ankstesniais metais buvo vykdomi kraštovaizdžio formavimo kirtimai, kurių metu buvo pjaunami tankiai suaugę menkaverčiai medžiai ir krūmai. Po šių kirtimų parkas tapo šviesesnis, labiau atvertos senosios pušys, sudarytos sąlygos augti vertingoms lapuočių medžių rūšims – ąžuolams, liepoms, klevams, uosiams. Pomiškis buvo formuojamas iš vertingesnių krūmų rūšių: ožekšnių, šeivamedžių, sausmedžių, kaulenių ir kitų krūmų. Visame parke buvo pjaunami uosialapiai klevai, kurie yra invaziniai augalai. Juos būtina naikinti visame mieste, kadangi tai yra parazitiniai augalai, kurie labai agresyviai plinta užimdami vietinių medžių augimvietes.
Vingio parke šalia takų ir kitose lankytojų aktyviai lankomose vietose išpjaunami išdžiūvę ar akivaizdų pavojų keliantys medžiai. Senos išdžiūvusios pušys esančios atokiau nuo takų paliekamos stovėti. Jos reikalingos paukščiams, įvairiems vabalams. Bioįvairovės tikslams paliekama ir daugiau negyvos medienos - tai dalis nugriuvusių senųjų pušų, į krūvas sukrauta mediena.
Šiais metais parke vykdomas iš kelmų atžėlusių uosialapių klevų atžalų naikinimas, retinami tankiau suaugusių guobų sąžalynai. Taip pat išpjaunami ir sutvarkomi išlūžę, žuvę ar visiškai nulinkę medeliai.
Pavasarį parke planuojama toliau sodinti pušis, egles, ąžuolus.