Naujiena

Miško parko priežiūros darbų ypatingumas Pasakų parke

2024 02 06

Šiais metais Pasakų parke pradėti vykdyti kraštovaizdžio formavimo kirtimai. Viešoji įstaiga „Vilniaus mieto parkai“ vykdo tik tuos darbus, kurių metu yra kertami krūmai ir jauni medeliai. Kraštovaizdžio formavimo kitimais siekiama įvairių tikslų. Darbai atliekami siekiant pagerinti parko kraštovaizdį. Ypač vertinga šalinti sumedėjusią augmeniją ten, kur jie užstoja vaizdingas panoramas.

Augalai, augantys po pušimis tarp pirmų ir antrų medinių laiptų, kertami tam, kad lankantis viršutinėje parko dalyje matytųsi žemutinis takas ir aikštė prie žemės meno skulptūros. Kertami per tankiai augantys, žaizdoti, augime atsilikę augalai. Saugomi daugiausiai šermukšniai, klevai ir ąžuolai. Tikimasi, kad išretintame trake šermukšniai pavasarį pražys intensyviau ir duos didesnį uogų derlių.

Parke yra aptinkamos įvairios išraiškingos reljefo formos, kurios dėl tankios augmenijos šiuo metu yra nepastebimos. Kur būtina, planuojama traką pašalinti, kad parko vertybės būtų matomos.

Palei takus praėjusį rudenį buvo kertami augalai, kurie stipriai mažino takų apšviestumą, trukdė šienauti pakeles. Šiemet palei takus pradėjome kraštovaizdžio formavimo kirtimus, kurių tikslas kitas. Norima išreikšti ir atverti gražiausius medelius, sudaryti palankias sąlygas žydintiems ir vaisius duodantiems augalams. Miške auga puikiausios augalų kompozicijos, kurios neįgudusiai akiai atsiveria tik įdėjus sodininko darbo ir pastangų.

Pasakų parke keliamas tikslas suformuoti mišką, kaip pavyzdį kitoms miško parkų tipo teritorijoms. Dėmesys skiriamas tiek plačiai aprėpiamiems plotams, tiek pavieniams žydintiems ar ypač dailias formas turintiems augalams. Neintensyviai ir tiksliai dirbant ten, kur reikia, parkas bus papuoštas ir atsinaujins.

Biomasė yra tiek kraunama į krūvas, tiek smulkinama po vieną–pusantro metro ir paliekama supūti vietoje. Pietinėje Pasakų parko dalyje yra aptiktos gausios vėjovartos. Jų šalinimą organizuos Vingio girininkija. Kadangi nuvirtusių medžių yra daug, parke bus matoma, kaip dirba medkirčiai, važiuoja medieną traukiantys traktoriai. Mediena gali būti sukrauta parke arba šalia jo.

Prašome parko lankytojų kantrybės ir pasitikėjimo. Visi darbai atliekam su Vilniaus miesto savivaldybės žinia ir gavus Valstybinės miškų tarnybos išduotus leidimus.