MENIU

Vilniaus evangelikų reformatų bažnyčia

baznycia1Vėlyvojo klasicizmo stiliaus reformatų bažnyčia pradėta statyti 1830 metais majoro Povilo Strijenskio iniciatyva. Tais pačiais metais buvo uždarytos senosios reformatų kapinės, esančios dabartinio Reformatų parko vietoje, tačiau ten esanti reformatų bažnytėlė veikė iki naujosios atidarymo. Pastato architektu buvo pasirinktas Karolis Podčašinskis, tarp kurio darbų yra dabartinė Prezidentūra, Tuskulėnų dvaras, Kęsgailių, Išganytojo karsto ir Šv. Povilo koplyčios Vilniaus katedroje ir kt.

Priešais į Pylimo gatvę atkreiptą pagrindinį fasadą stovi šešių kolonų portikas. Už šių kolonų yra dar keturios kolonos, išsidėsčiusios šonuose po dvi. Frontono timpane yra skulptoriaus Kazimiero Jelskio darytas bareljefas „Kristus sako Kalno pamokslą miniai“. Manoma, jog skulptorius jį darė pagal architekto K. Podčiašinskio piešinį. Kaip ir šiuo metu ant Vilniaus katedros, taip ir ant šios reformatų bažnyčios anksčiau yra stovėję to paties skulptoriaus akroterijos: centre Kristus, laikantis indą, o kampuose klūpantys angelai su didžiuliais sparnais. Likę bažnyčios fasadai kuklesni, tačiau išlaikytos bendros tendencijos (pvz.: kampai pažymėti korintinio orderio piliastrais).Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčios nuotr.

baznycia_lubosBene įdomiausias interjero akcentas yra medinės kesoninės lubos, kurias pagamino stalius Vasiliauskas. Jos išmargintos augaliniais ornamentais. Bažnyčioje taip pat buvo pritaikyta nemažai tapybinių sprendimų, tarp kurių yra ir rozetės. Visus šiuos darbus išpildė dailininkas Antanas Janavičius. Grindys, sudarant mozaikinį piešinį, buvo išklotos metlacho plytelėmis, o sienas puošė ornamentuoti frizai ir juodo marmuro lentos su auksiniais užrašais pasižymėjusiems reformatų veikėjams (Mikalojui Radvilai Juodajam, Andrėjui Volanui, Jonui Laskiui, Mylokui Rėjui iš Naglovičių, Simonui Konarskiui ir Povilui Strijenskiui).

baznycia_virsusBažnyčioje, be šoninių lempų, buvo keturi kabantys šviestuvai. Vienas iš jų, kabojęs viduryje, buvo senovinio darbo rusų ereliais papuoštas žirandolis su lentele, informuojančia, jog šis šviestuvas buvo atgabentas 1611 metais iš Smolensko ir 1627 metais Biržų kunigaikščio LDK hetmono Sinodo direktoriaus Kristupo Radvilos padovanotas.

Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčios nuotr.Bažnyčioje stovėjo tikintiesiems skirti 22 suolai su atlošais ir 4 suolai, kurie buvo skirti kunigams ir presbiteriams.

1957–1958 metais bažnyčioje atlikta rekonstrukcija pakeičiant pastato funkcijas į kino teatro, kurią atliko architektas Naujokaitis. Rekonstrukcijos metu iš bažnyčios buvo išvežti vargonai bei šviestuvai, papildomai įrengti du šoniniai įėjimai. Vilniaus evangelikams reformatams bažnyčia gražinta Lietuvai atgavus nepriklausomybę – 1990 metų sausio 14 dieną. Nuo 1992 iki 1999 metų pastato vidus buvo rekonstruojamas.

Šiuo metu bažnyčioje vėl atnaujintos pamaldos, kurių tvarkaraštį galima rasti prie bažnyčios ir internete.