MENIU

Planai Misionierių soduose

2011 m. paskelbto teritorijos sutvarkymo konkurso tikslas – iš pateiktų darbų išrinkti geriausią projektinį pasiūlymą sutvarkyti Misionierių sodus, kurio pagrindu bus kuriamas želdynas, pritaikytas gyventojų ir miesto svečių poilsiui bei istorinių miesto sodų tradicijų pažinimui.

Projektuose turėjo būti pateikta istorinė, gamtinė ir urbanistinė Misionierių sodų teritorijos analizė, pateikta apibendrinta teritorijos sutvarkymo koncepcija ir siūlymai dėl funkcinių, gamtinių, vizualinių, estetinių, istorinių bei kultūrinių sąsajų su visuomeniniu požiūriu svarbiomis Misionierių sodų gretimybėmis. Taip pat sukurta želdyno erdvių sistema, maksimaliai panaudojant esamus gamtinius, kultūrinius ir infrastruktūrinius išteklius, numatant apžvalgos aikšteles, aktyvaus ir ramaus poilsio zonas, tikslingų veiklų bei lankytojų aptarnavimo vietas; sukurta pėsčiųjų takų sistema, nurodant jų įrengimo principus ir medžiagiškumą, bei numatyti pagrindiniai ir šalutiniai įėjimai atsižvelgiant į pėsčiųjų srautus ir parkavimo galimybes, pateikti esamų tvenkinių ir šaltinių bei jų aplinkos sutvarkymo ir pritaikymo bendrai sodo idėjai sprendiniai, teikiami siūlymai dėl galimų veiklų ir paslaugų, skatinant Misionierių sodų tikslingą lankymą įvairiais metų laikais, sudarant sąlygas įvairaus amžiaus žmonėms pažinti gamtą, istoriją ir kt.

2011 m. paskelbtame Misionierių sodų konkurse laimėjo SĮ „Vilniaus planas“ paruoštas projektas (autoriai: arch. Jurga Silvija Večerskytė-Šimeliūnė, Birutė Pečiūraitė-Baltuškienė, Birutė Gudynaitė, Indrė Grabauskaitė, parkotyrininkas Kęstutis Labanauskas), pagal kurį artimiausiais metais yra planuojamas rengti techninis teritorijos sutvarkymo projektas.

misionieriu_sutvarkymo_planas