MENIU

Planai Misionierių soduose

2011 m. paskelbto teritorijos sutvarkymo konkurso tikslas – iš pateiktų darbų išrinkti geriausią projektinį pasiūlymą sutvarkyti Misionierių sodus, kurio pagrindu bus kuriamas želdynas, pritaikytas gyventojų ir miesto svečių poilsiui bei istorinių miesto sodų tradicijų pažinimui.

Projektuose turėjo būti pateikta istorinė, gamtinė ir urbanistinė Misionierių sodų teritorijos analizė, pateikta apibendrinta teritorijos sutvarkymo koncepcija ir siūlymai dėl funkcinių, gamtinių, vizualinių, estetinių, istorinių bei kultūrinių sąsajų su visuomeniniu požiūriu svarbiomis Misionierių sodų gretimybėmis. Taip pat sukurta želdyno erdvių sistema, maksimaliai panaudojant esamus gamtinius, kultūrinius ir infrastruktūrinius išteklius, numatant apžvalgos aikšteles, aktyvaus ir ramaus poilsio zonas, tikslingų veiklų bei lankytojų aptarnavimo vietas; sukurta pėsčiųjų takų sistema, nurodant jų įrengimo principus ir medžiagiškumą, bei numatyti pagrindiniai ir šalutiniai įėjimai atsižvelgiant į pėsčiųjų srautus ir parkavimo galimybes, pateikti esamų tvenkinių ir šaltinių bei jų aplinkos sutvarkymo ir pritaikymo bendrai sodo idėjai sprendiniai, teikiami siūlymai dėl galimų veiklų ir paslaugų, skatinant Misionierių sodų tikslingą lankymą įvairiais metų laikais, sudarant sąlygas įvairaus amžiaus žmonėms pažinti gamtą, istoriją ir kt.

2011 m. paskelbtame Misionierių sodų konkurse laimėjo SĮ „Vilniaus planas“ paruoštas projektas (autoriai: arch. Jurga Silvija Večerskytė-Šimeliūnė, Birutė Pečiūraitė-Baltuškienė, Birutė Gudynaitė, Indrė Grabauskaitė, parkotyrininkas Kęstutis Labanauskas), pagal kurį artimiausiais metais yra planuojamas rengti techninis teritorijos sutvarkymo projektas.

Po viešo projekto pristatymo ir gautų pastabų pateikti patikslinimai:
• Patikslinta topografinė informacija, medžių žymėjimas ir aprašai. Esamų medžių inventorizacijos ir būklės vertinimo informacija yra baigta. Šalinamų medžių informacija pildoma atsižvelgiant į infrastruktūrinius pokyčius bei įtraukiant šią žiemą išvirtusius ar nulūžusius esamus medžius.
• Šlaituose numatoma šalinti iki 10% medžių, labiau atveriant perspektyvas link bažnyčių bokštų. Projekte parengtu priežiūros aprašu bus teikiamos rekomendacijos tolesniam etapiškam savaiminių medžių šalinimui bei vertingų medžių išsaugojimui per sekančius 20-30 metų.
• Šalia siaurinamos Maironio gatvės visu perimetru projektuojamos naujų medžių grupės kurios be kitų funkcijų taip pat atliks ir automobilių poveikio aplinkai mažinimo funkciją.
• Misionierių bažnyčios ansamblio atidengimas numatomas tik iš tam tikrų stebėjimo taškų paliekant didžiąją dalį esamų šlaito želdinių. Panoramos taip pat pildomos naujų medžių kompozicijomis siekiant miesto panoramų daugiaplaniškumo, kokybiško ir charakteringo šios vietos miestovaizdžio bei švelninti aplinkui vykdomų statybų vizualinę įtaką bei įtaką šios teritorijos savitam kraštovaizdžio charakteriui.
• Ant Misionierių kalvos tvarkomos teritorijos perimetru projektuojamos naujų medžių kompozicijos siekiant pridengti kylančius pastatus bei kompoziciškai papildyti, išryškinti Misionierių bažnyčios ansamblį.
• Projektinėje informacijoje bus pateikti tvarkomų želdinių aprašai ir darbų kiekiai bei rekomendacijos specialistams, kurie turėtų atlikti šiuos darbus įgyvendinus projektą. Neabejojama, kad VšĮ „Vilniaus miesto parkai“, perimsiantys Misionierių sodo teritorijos priežiūrą po sutvarkymo darbų, tęs profesionalią priežiūrą ir užtikrins ilgalaikės medžių priežiūros kokybę.
• Dalies parko erdves formuojančių želdynų nepavyks išlaikyti dėl ne šio projekto apimtyje vykdomų darbų (dalis Aukštaičių alėjos liepų bus šalinama dėl ten numatytos šiluminės trasos tiesimo darbų). Projekte numatomi želdiniai papildo arba pakeičia šalinamus medžius, kur tai būtina daryti dėl dendrologinių, paveldosauginių, kraštovaizdinių ir infrastruktūrinių ar relfefo formavimo priežasčių.
• Ąžuolų masyvas bus paliekamas ir retinamas. Dalis ąžuolų bus perkeliama į vietas, kur naujai formuojamos želdinių kompozicijos arba į kitas jiems tinkamas augimvietes Vilniaus mieste, jei tai bus dendrologiškai ir technologiškai įmanoma. Ąžuolus, kurių persodinimas bus neįmanomas dėl inžinierinių tinklų gausos požemyje teks šalinti.
• Misionierių sode pagrindiniai nauji želdynai yra medžiai ir krūmai. Dekoratyvių gėlynų neprojektuojama išskyrus vietas, kur augalais pažymimi istoriškai buvę Vilnios kanalai bei praturtinami augimvietei tinkamais augalais tvenkinių krantai.
• Atsižvelgiant į komisijos pastabas bei neseniai vykusių viešinimų pastabas bei siūlymus projektas bus atitinkamai taisomas.

Daugiau informacjos https://vilnius.lt/lt/2019/01/23/vyjs-viesas-misionieriu-sodo-atnaujinimo-projekto-pristatymas/.

MISIONIERIAI-PAGRINDINIS-PLANAS-1024x651