Naujiena

BALTIJOS ŠALIŲ FORUMAS „BALTICA-WEB 2021“

2021 09 16

Rugsėjo 20–22 d., lygiadienio ir Baltų vienybės dienos proga, vyks nuotolinis arba, jei leis sąlygos, pusiau nuotolinis forumas „Baltica-Web 2021“, skirtas trijų Baltijos šalių – Lietuvos, Latvijos ir Estijos, festivalio „Baltica“ rengėjų – tradicinės kultūros reiškiniams bei istoriniams, kultūriniams ryšiams išsamiai pristatyti. Forumo programą sudarys mokslinė ir meninė dalys – paskaitos, iliustruoti pristatymai, diskusijos, koncertai, kitos interaktyvios veiklos.

Dėl tebesitęsiančios pandemijos negalėdami surengti tarptautinio folkloro festivalio „Baltica“ kaip įprasta – gyvai, organizatoriai pasirinko kitokią jo formą. Renginiai bus transliuojami internetu iš visose trijose šalyse įrengtų specialių studijų. Todėl nors ir kitokiu formatu, bet šventė Bernardinų sode vyks.

Kiekviena šalis rengia savo programą ne tik numatytomis temomis, bet ir gimtąja kalba, siekdamos pristatyti ir pabrėžti Baltijos šalių kalbų savitumą, tautinį tapatumą. Pranešimai, paskaitos ir diskusijos bus sinchroniškai verčiami į visas tris kalbas.

Forumo tema išlieka ta pati, kaip ir 2020 m. turėjusio vykti festivalio „Baltica“ – apeiga. Ji skleisis tiek mokslinėje, tiek meninėse programos dalyse: aptariant ir demonstruojant muzikinį (dainuojamąjį ir instrumentinį), choreografinį folklorą, papročius, gastronominį ir kitą paveldą, pabrėžiant archajiškas, apeigines formas, dalijantis vertinga šalių senųjų tradicijų išsaugojimo patirtimi. Pranešimus, paskaitas skaitys ir diskusijas ves žinomi Lietuvos, Latvijos ir Estijos folkloro, mitologijos, archeologijos, kalbų, tautodailės, gastronomijos tyrinėtojai, o patirtimi dalysis kolektyvų vadovai, atlikėjai, mokytojai ir kiti praktikai.

Bernardinų sode rugsėjo 20–21 d. bus galima apžiūrėti meninę instaliaciją „Šviesa protėviams“.

Renginio programa https://lnkc.lt/baltica2021/programa/.