MENIU

Veikla

VšĮ „Vilniaus miesto parkai“:

  • saugo, naudoja ir prižiūri Vilniaus miesto parkų ir kitų priskirtų teritorijų želdinius, gėlynus, kitą sumedėjusią ir žolinę augmeniją bei šiose teritorijose esančius infrastruktūros objektus;
  • su Vilniaus miesto savivaldybės administracija ir partneriais rengia bei  įgyvendina parkų ir kitų gamtinių teritorijų vystymo, plėtros ir kitus projektus;
  • rūpinasi vertingų gamtos, kraštovaizdžio, kultūros paveldo objektų ir kompleksų išsaugojimu bei atkūrimu;
  • koordinuoja poilsio, mokslo, kultūros, sporto, pramogų bei kitą visuomenei naudingą veiklą parkuose naudojant ten esančią infrastruktūrą;
  • koordinuoja teritorijose vykdomą komercinę bei projektinę veiklas, derina leidimų išdavimą;
  • vykdo visuomenės informavimą ir ekologinį švietimą bei užtikrina visuomenės interesų tenkinimą prižiūrimose teritorijose.


Veiklos sritys  (remiantis EVRK):

81.30 Kraštovaizdžio tvarkymas;
02.40 Miškininkystei būdingų paslaugų veikla;
68.20 Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas;
71.11 Kraštovaizdžio projektavimas ir architektūrinė veikla;
93.29 Kita pramogų ir poilsio organizavimo veikla.


Darbo užmokestis

Darbo užmokestį rasite savivaldybės tinklalapyje: http://www.vilnius.lt